Prawomocne zakończenia w 2020r.

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

- Trojanowska Karolina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 849/19

- Sławański Kamil - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 67/18 "of"

- Smela Helena - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 135/17

- Wrzosek Daniel - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 399/19

- Platforma Paliwowa Sp.z o.o. w upadłości w Lublinie
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 59/17

- Gosztyła Adam - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 155/17

- Pekum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Rzeszowie
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 14/13

- Trochonowicz Krzysztof - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 93/19 "of"

- Ochab Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 187/18

- Krawczyk Bogda - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 109/17 "of"

- Saja Genowefa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 135/19

- Saja Marian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 388/19

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085 

- Bańka Agnieszka - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 50/18 "of"

- Żmuda Halina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 227/17

- Momot Kinga - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 148/18 "of"

- Białas Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 242/17

- Garncarek Małgorzata - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 475/19

- Zdunek Emilia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 7/19 "of"

- Niedzielska Romana - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 137/18

- Arcisz-Rogowska Ewa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 97/18 "of"

- Rejniewicz Łukasz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 12/19 "of"

- Marciniak Aneta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 21/19 "of"

- Mordak Adela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 988/19

- Dec Kazimiera - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 160/18

- Piłat Teresa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 81/19

- Budzyńska-Pańkowska Agnieszka - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 164/18 "of"

- Parysz Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 172/19

- Majewski Radosław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 98/19

- Cielniak Beata- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX GUp 58/18 "of"

- Pelc Ala - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 305/18

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin