Dotychczasowe próby sprzedaży

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY:


2. Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 48/16

 - Wycena nieruchomości Grzegorza Piechoty - oferta dotyczy domu jednorodzinnego, działka nr 265/9

- Gazeta Wyborcza z dnia 06 listopada 2017r.  

3. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r. PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.- autobusy

- Gazeta Wyborcza z dnia 29 grudnia 2017r.  

4. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

 Gazeta Wyborcza-Kraj z dnia 04 lutego 2019r.

Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia 05 lutego 2019r.

- Wycena nieruchomości - I. Adelson

- Warunki przetargu-I. Adelson

4.1. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019r.--Izabela Adelson

- Gazeta Wyborcza z dnia 19 czerwca 2019r. 


4.2. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Warunki sprzedaży zatwierdzone Postanowieniem z dnia 04 czerwca 2020r.--Izabela Adelson

- Gazeta Wyborcza z dnia 01 lipca 2020r.

 - MSiG z dnia 23 lipca 2020r.


SPRZEDANO:

1. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości, EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Kraśnik

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Mysłaków

- Kurier Lubelski, z dnia 14 września 2017r. 

- Zdjęcia garniturów- Emodo Janusz Skrabucha

2. Postanowienie z dnia 03 września 2018r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w drodze przetargu Babula Maria, sygn. akt V GUp 332/17

- Gazeta Wyborcza z dnia 01 października 2018r.

3. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2018r., sprzedaż z wolnej ręki-Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 stycznia 2018r.

4. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2019r.- Piechota Łukasz - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 228/16- sprzedaż nieruchomości za 80% ceny oszacowania

- MSiG z dnia 20 lutego 2019r.

5. Postanowienie z dnia 09 września 2019r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki za łączną kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł, ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 września 219r.

6. Postanowienie z dnia 23 marca 2020r. Chlebny i Błachnio Sp. J. z/s w Brzeźcach, sygn. akt IX GUp 115/18

- Wykaz ruchomości Chlebny i Błachnio Sp. J.

- Gazeta Wyborcza z dnia 03 kwietnia 2020r.- Lublin

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

1. PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie sygnatura akt V GUp 14/13 - przetarg rozstrzygnięty-wybrany nabywca

 - Uchwała Rady Wierzycieli nr 1 z dnia 27 listopada 2018r. -sprzedaż nieruchomości PEKUM Sp. z o.o.

 - Wyciąg z wyceny PEKUM 

 - Gazeta Wyborcza z dnia 01 lutego 2019r.- wydanie Rzeszów  

2. Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16 - przetarg rozstrzygnięty, postanowienie nieprawomocne

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 07 maja 2019r. - PTUO RATAR Sp. z o.o.

- Wyciąg z wyceny PTUO RATAR Sp. z o.o.

- Gazeta Wyborcza z dnia 13 maja 2019r.- Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 14 maja 2019r.- Kraj

3. Oksiuta Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt IX GUp 7/18 "of"- Postanowienie z dnia 21 stycznia 2020r.

- Wycena nieruchomości - wyciąg_Oksiuta Rafał

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020r.-Oksiuta Rafał

4. Zielona Energia Sp. z o.o. z/s w Leżajsku, sygn. akt V GUp 14/14 - Postanowienie z dnia 22 czerwca 2020r. -zezwolenie na sprzedaż nieruchomości za 70% ceny dla sprzedaży wymuszonej

 - warunki przetargu Mieroszyno

 - wyciąg z wyceny Mieroszyno


kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin