Dotychczasowe próby sprzedaży

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY:

1. Postanowienie z dnia 14 lipca 2015r. o sprzedaży jako całość przedsiębiorstwa upadłego PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie sygnatura akt V GUp 14/13

- Gazeta Wyborcza  z dnia 21 lipca 2015r.

- Postanowienie z dnia 21 kwietnia 2016r. oraz postanowienia z dnia 09 czerwca 2016r. PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie sygnatura akt V GUp 14/13

-Wycena nieruchomości PEKUM Sp. z o.o.

Nieruchomość w Rzeszowie

Nieruchomość-lokal mieszkalny w Przemyślu

- Gazeta Wyborcza  z dnia 29 czerwca 2016r.

Postanowienie z dnia 07 września 2017r._sprzedaż nieruchomości PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 14/13

- Gazeta Wyborcza z dnia 09 października 2017r.

- Wycena nieruchomości PEKUM Sp. z o.o.-Uchwała Rady Wierzycieli z dnia 25 maja 2017r.

Nieruchomość w Rzeszowie

Nieruchomość-lokal mieszkalny w Przemyślu

2. Postanowienie z dnia 8 stycznia 2016r. o sprzedaży nieruchomości upadłego Anna Okońska "NOVATOR" we Włodawie sygnatura akt IX GUp 45/15

- Ogłoszenie w prasie:

Kurier Lubelski z dnia 2 lutego 2016r.

-Wycena nieruchomości Anna Okońska "NOVATOR" Firma Handlowo-Usługowa

Nieruchomość we Włodawie

- Postanowienie z dnia 9 września 2016r. o sprzedaży nieruchomości upadłego Anna Okońska "NOVATOR" we Włodawie sygnatura akt IX GUp 45/15

- Ogłoszenie w prasie:

Kurier Lubelski z dnia 19 września 2016r.

-Wycena nieruchomości Anna Okońska "NOVATOR" Firma Handlowo-Usługowa

Nieruchomość we Włodawie

3. Postanowienie z dnia 4 lutego 2016r. o sprzedaży jako całość przedsiębiorstwa SKAMAT Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli, sygnatura akt V 1 GUp 18/15

- warunki przetargu ofertowego, termin składania ofert 16 marca 2016r.; rozpoznanie ofert 18 marca 2016r., godz. 12:00, sala nr 116 w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

- Gazeta Wyborcza z dnia 10 lutego 2016r. - wydanie Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 11 lutego 2016r. - wydanie krajowe

- Postanowienie z dnia 31 marca 2016r. o sprzedaży jako całość przedsiębiorstwa SKAMAT Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli, sygnatura akt V 1 GUp 18/15

- warunki przetargu ofertowego, termin składania ofert 11 maja 2016r.; rozpoznanie ofert 13 maja 2016r., godz. 10:45, sala nr 116 w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

- Gazeta Wyborcza z dnia 07 kwietnia 2016r - wydanie Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2016r. - wydanie krajowe- Komunikaty

- Gazeta Wyborcza-wydanie Rzeszów, z dnia 20 października 2016r.

 - Postanowienie z dnia 16 maja 2016r. o sprzedaży jako całość przedsiębiorstwa SKAMAT Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli, sygnatura akt V 1 GUp 18/15

- warunki przetargu ofertowego, termin składania ofert 13 lipca 2016r.; rozpoznanie ofert 15 lipca 2016r., godz. 10:00, sala nr 116 w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

Gazeta Wyborcza z dnia 30 maja 2016r. - wydanie Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 31 maja 2016r. - krajowe- Komunikaty

4. Postanowienie z dnia 10 maja 2016r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki w trybie przetargu ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 czerwca 2016r.- wydanie Rzeszów 


5. Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 48/16

 - Wycena nieruchomości Grzegorza Piechoty - oferta dotyczy domu jednorodzinnego, działka nr 265/9

- Gazeta Wyborcza z dnia 06 listopada 2017r.  

6. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r. PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.- autobusy

- Gazeta Wyborcza z dnia 29 grudnia 2017r.  

7. Postanowienie z dni 21 maja 2018r. sprzedaż nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli z dnia 04 stycznia 2018r. PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 14/13

Uchwała Rady Wierzycieli z dnia 04 stycznia 2018r.

Gazeta Wyborcza z dnia 05 czerwca 2018r.

Nieruchomość w Rzeszowie

8. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

 Gazeta Wyborcza-Kraj z dnia 04 lutego 2019r.

Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia 05 lutego 2019r.

- Wycena nieruchomości - I. Adelson

- Warunki przetargu-I. Adelson

9. Zielona Energia Sp. z o.o. w upadłości w Leżajsku, sygn. akt V GUp 14/14

 Warunki przetargu  zatwierdzone Postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2019r.

- Gazeta Wyborcza z dnia 23 kwietnia 2019r.

SPRZEDANO:

1. Postanowienie z dnia 03 marca 2015r. na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki, Firma Handlowa "Wiktoria" Małgorzata Rycak w Zamościu, sygnatura akt V GUp 1/13

2. Postanowienie z dnia 02 października 2015r. o zatwierdzeniu warunków przetargu na sprzedaż praw do nieruchomości, Miro Agencja Ochrony Sp. z o.o. w Lublinie, sygnatura akt IX GUp 8/13

- Ogłoszenie w prasie:

     Kurier Lubelski, z dnia 07 października 2015r.

3. Postanowienie z dnia 10 lutego 2016r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki - Mirosław Weremko, sygnatura akt IX GUp 63/15 "of"

- Wycena wartości nieruchomości

     Kurier Lubelski, z dnia 25 lutego 2016r.

4. Postanowienie z dnia 23 czerwca 2016r. zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą aniżeli 75% wartości oszacowania, Miro Agencja Ochrony Sp. z o.o. w Lublinie, sygnatura akt IX GUp 8/13

    Kurier Lubelski, z dnia 18 lipca 2016r.

    Komunikaty.pl

5. Postanowienie z dnia 1 marca 2016r. na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 25% ceny oszacowania, EUROPERFEKT Sp. z o.o. w Lublinie, sygnatura akt V GUp 4/13

     Kurier Lubelski, z dnia 21 marca 2016r.

6. Postanowienie z dnia 08 stycznia 2016r. o odstąpieniu od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości i zezwolenie na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki - Anna Okońska "NOVATOR" Firma Handlowo-Usługowa, sygnatura akt IX GUp 45/15

- Wycena wartości ruchomości

     Kurier Lubelski, z dnia 02 lutego 2016r.r.

- Postanowienie z dnia 04 kwietnia 2016r. o sprzedaży praw do nieruchomości - Anna Okońska "NOVATOR" z/s we Włodawie sygnatura akt IX GUp 45/15

- warunki przetargu ofertowego, termin składania ofert 19 maja 2016r., rozpoznanie ofert 23 maja 2016r., godz. 10.00, sala XXIV w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Kurier Lubelski z dnia 18 kwietnia 2016r.

-Wycena nieruchomości Anna Okońska "NOVATOR" Firma Handlowo-Usługowa

-Nieruchomość w Sobiborze

7. Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2016r. o sprzedaży praw do nieruchomości - Piechota Józefa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V 1 GUp 33/15

Warunki przetargu ofertowego, termin składania ofert 30 maja 2016r., rozpoznanie ofert 01 czerwca 2016r., godz. 9.30, sala nr 113 w Siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

Gazeta Wyborcza z dnia 20 kwietnia 2016r.

 - Wycena nieruchomości Józefy Piechoty

Nieruchomość w Przebendowie

8. Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2016r. zezwolenie na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wolnej ręki w trybie przetargu na podstawie k.c. Źródlanka Sp. z o.o. w Borku Starym sygnatura akt V GUp 13/13

- warunki przetargu ofertowego, termin składania ofert 12 lipca 2016r., rozpoznanie ofert 15 lipca 2016r., godz. 14.00 w Biurze Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin 

Gazeta Wyborcza z dnia 14 czerwca 2016r.- wydanie Rzeszów

Wyciąg z operatu szacunkowego

9. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości upadłego, Dominika Węglińska, sygn. akt IX GUp 97/16 "of"

- Kurier Lubelski, z dnia 20 lutego 2017r.

10. Opalińska Barbara - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt IX GUp 16/16

-Nieruchomość w Wierzchowiskach II

- Kurier Lubelski, z dnia 20 lutego 2017r. 

11. Postanowienie z dnia 23 czerwca 2017r, o sprzedaży z wolnej reki, jako całość przedsiębiorstwa FENESTRA Sp. z o.o. w likwidacji z/s w Podzamczu, sygnatura akt IX GUp 49/16

 - Kurier Lubelski, z dnia 29 czerwca 2017r.

12. Postanowienie z dnia 22 września 2016r., SKAMAT Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli, sygnatura akt V 1 GUp 18/15- dotyczy nieruchomości

-Wyciąg z operatu szacunkowego 

13. Postanowienie z dnia 13 października 2016r. na sprzedaż nieruchomości z wolnej reki za 90% ceny oszacowania Anna Okońska "NOVATOR" we Włodawie sygnatura akt IX GUp 45/15

- Nieruchomość we Włodawie

- Kurier Lubelski, z dnia 05 czerwca 2017r.

14. Postanowienie z dnia 09 października 2017r., SKAMAT Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli, sygnatura akt V 1 GUp 18/15- zezwolenie na sprzedaż maszyn dziewiarskich za 20% ceny oszacowania

 - Gazeta Wyborcza-wydanie Rzeszów, z dnia 16 października 2017r.

15. Postanowienie z dnia 15 listopada 2017r., Jóźwik Monika -osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygnatura akt IX GUp 34/17 "of"

- Kurier Lubelski z dnia 02 stycznia 2018r.

16. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości, EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Kraśnik

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Mysłaków

- Kurier Lubelski, z dnia 14 września 2017r. 

- Zdjęcia garniturów- Emodo Janusz Skrabucha

17. Postanowienie z dnia 20 września 2018r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki za 60 % ceny oszacowania, Stefaniak Marcin, sygn. akt IX GUp 60/16 "of"

- Kurier Lubelski z dnia 03 października 2018r.

18. Postanowienie z dnia 03 września 2018r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w drodze przetargu Babula Maria, sygn. akt V GUp 332/17

- Gazeta Wyborcza z dnia 01 października 2018r.

19. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2018r., sprzedaż z wolnej ręki-Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 stycznia 2018r.

20. Postanowienie z dnia 20 listopada 2017r., sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki-Gut-Hakobyan Jadwiga - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 9/17

- Wycena nieruchomości -m. Giedlarowa

- Gazeta Wyborcza z dnia 4 stycznia 2018r.

- Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 06 marca 2018r.

21. Postanowienie z dnia 27 września 2018r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości za cenę wymuszoną zgodnie z oszacowaniem - Bańka Agnieszka osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt IX GUp 50/18 "of"

 - Gazeta Wyborcza z dnia 16 stycznia 2019r.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

1. Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2018r., zezwolenie na sprzedaż nieruchomości, Krzysztof Biały, sygn. akt V GUp 301/17 

- Warunki przetargu ofertowego 12 kwietnia 2018r., rozpoznanie ofert  30 maja 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala 29

- Gazeta Wyborcza z dnia 08 maja 2018r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 11 maja 2018r.

2. PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie sygnatura akt V GUp 14/13 - przetarg rozstrzygnięty-wybrany nabywca

 - Uchwała Rady Wierzycieli nr 1 z dnia 27 listopada 2018r. -sprzedaż nieruchomości PEKUM Sp. z o.o.

 - Wyciąg z wyceny PEKUM 

 - Gazeta Wyborcza z dnia 01 lutego 2019r.- wydanie Rzeszów  

3. Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16 - przetarg rozstrzygnięty, postanowienie nieprawomocne

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 07 maja 2019r. - PTUO RATAR Sp. z o.o.

- Wyciąg z wyceny PTUO RATAR Sp. z o.o.

- Gazeta Wyborcza z dnia 13 maja 2019r.- Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 14 maja 2019r.- Kraj

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin