Dotychczasowe próby sprzedaży

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY:


1. Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 48/16

 - Wycena nieruchomości Grzegorza Piechoty - oferta dotyczy domu jednorodzinnego, działka nr 265/9

2. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r. PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.- autobusy


3. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Wycena nieruchomości - I. Adelson

- Warunki sprzedaży zatwierdzone Postanowieniem z dnia 04 czerwca 2020r.--Izabela Adelson

- Gazeta Wyborcza z dnia 01 lipca 2020r.

 - MSiG z dnia 23 lipca 2020r.

3 a. Postanowienie z dnia 25 stycznia 2021r.- Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Warunki sprzedaży zatwierdzone Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021r.-Izabela Adelson

- Wycena nieruchomości - I. Adelson

4. Postanowienie z dnia 22 lutego 2021r. - Nowakowski Wojciech - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XVIII 951/19

- Warunki przetargu

- Wyciąg z wyceny Ciążeń

-  Wyciąg z wyceny Oleśnica

4a. Postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021r. - Nowakowski Wojciech - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XVIII 951/19

- Warunki przetargu

- Wyciąg z wyceny Ciążeń

-  Wyciąg z wyceny Oleśnica

5. Postanowienie z dnia 24 lutego 2021r. - Dariusz Stadnik - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 339/19

-  Warunki przetargu

- Wycena

6. Puchacz Mariusz MP-Trans w upadłości w Staw Noakowski - Kolonia-postanowienie z dnia 01 kwietnia 2021r.

 - Warunki przetargu

 - Wycena

- Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 14 kwietnia 2021r.

- Gazeta Wyborcza Lublin z dnia 16 kwietnia 2021r.

6a. Puchacz Mariusz MP-Trans w upadłości w Staw Noakowski - Kolonia- postanowienie z dnia 30 lipca 2021r.

- Wycena

 - Warunki przetargu

- Gazeta Wyborcza z dnia 10 sierpnia 2021r.

- MSiG z dnia 20 sierpnia 2021r.

SPRZEDANO:

1. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości, EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

2. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2018r., sprzedaż z wolnej ręki-Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16

4. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2019r.- Piechota Łukasz - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 228/16- sprzedaż nieruchomości za 80% ceny oszacowania - poz. nr 1- sprzedana, poz. nr 2 - w trakcie sprzedaży, wpłynęła oferta

5. Postanowienie z dnia 09 września 2019r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki za łączną kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł, ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

6. Postanowienie z dnia 23 marca 2020r. Chlebny i Błachnio Sp. J. z/s w Brzeźcach, sygn. akt IX GUp 115/18

7. Oksiuta Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt IX GUp 7/18 "of"- Postanowienie z dnia 21 stycznia 2020r.

8. Postanowienie z dnia 10 września 2020r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-LOCO Z. Łyp, D. Nejman, I. Palusiński Sp. Jawna w upadłości, sygn. akt IX GUp 42/19


PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

1. Zielona Energia Sp. z o.o. z/s w Leżajsku, sygn. akt V GUp 14/14 - Postanowienie z dnia 22 czerwca 2020r. -zezwolenie na sprzedaż nieruchomości za 70% ceny dla sprzedaży wymuszonej

 - warunki przetargu Mieroszyno

 - wyciąg z wyceny Mieroszyno

2. Postanowienie z dnia 10 lutego 2021r. - Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16

- Warunki przetargu 

- Wycenakancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin