Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

1. Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020r. - PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13 - na sprzedaż z wolnej ręki za 30% ceny oszacowania

 - Zestawienie

- Gazeta Wyborcza z dnia 18 listopada 2020r. Kraj

- Gazeta Wyborcza z dnia 20 listopada 2020r. Lublin

2. Zaproszenie do zakupu wierzytelności - Chlebny i Błachnio Sp. j. w upadłości, sygn. akt V GUp 115/18

- Ogłoszenie

- Wykaz wierzytelności

Gazeta Wyborcza z dnia 11 września 2020r.

3. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2019r.- Piechota Łukasz - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 228/16- sprzedaż nieruchomości za 80% ceny oszacowania

- MSiG z dnia 20 lutego 2019r.

Nieruchomości wskazane w punkcie nr 1 - sprzedano

4. Postanowienie z dnia 29 lipca 2020r. na sprzedaż z wolnej ręki mienia- MP Trans Mariusz Puchacz z/s Staw Noakowski_Kolonia, sygnatura akt IX GUp 50/17

 - Zestawienie

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 sierpnia 2020r.

5. Postanowienie z dnia 01 października 2020r. na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

 - Wycena nieruchomości

- Gazeta Wyborcza z dnia 13 października 2020r.

5.a Sprzedaż wierzytelności-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

 - Gazeta Wyborcza z dnia 06 października 2020r.

 - Wykaz wierzytelności

6. Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14- sprzedaż majątku

- Uchwały Rady Wierzycieli- 17 listopada 2020r.

- Ogłoszenie

- Wycena udziałów Mak Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

1. Postanowienie z dnia 13 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19

 - Gazeta Wyborcza z dnia 03 marca 2020r. - Rzeszów

 - Wyciąg z wyceny ruchomości KPB

Wizja lokalna w okolicach Jasła, będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z pełnomocnikiem syndyka pod numerem telefonu 730530630 (pełnomocnik będzie również w posiadaniu wyceny wraz z oszacowaniem)

2. Postanowienie z dnia 10 września 2020r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-LOCO Z. Łyp, D. Nejman, I. Palusiński Sp. Jawna w upadłości, sygn. akt IX GUp 42/19

  - Ogłoszenie 

- Gazeta Wyborcza z dnia 25 września 2020r.- Lublin

- Wycena Kozubszczyzna

- Wycena Lublin-ul. Turkusowa

- Ruchomości-zestawienie

3. Postanowienie z dnia 09 października 2020r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości za łączną cenę - Anna Herbut - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 239/17

- Wycena nieruchomość

-  wypis z rejestru gruntów

- Wycena ruchomości

4. Andrasz Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygnatura akt V GUp 239/20 

- Wycena ruchomości

5. Postanowienie z dnia 23 października 2020r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem -Mazurek Czesława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt IX GUp 67/19 "of"

  - Wycena

 - Ogłoszenie

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin