Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

1. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

 - Wycena nieruchomości

- Gazeta Wyborcza z dnia 10 sierpnia 2018r.-nieruchomości

- Gazeta Wyborcza z dnia 09 sierpnia 2018r.-ruchomości

- Postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości za 50% ceny oszacowania-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Zestawienie ruchomości-EMODO

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 września 2019r.

2. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r.- PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

- Gazeta Wyborcza z dnia 29 grudnia 2017r.  

Postanowienie z dnia 06 listopada 2018r. - PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13-na sprzedaż z wolnej ręki za 50% ceny oszacowania

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.- Autobusy

- Gazeta Wyborcza z dnia 22 listopada 2018r. 

3. Postanowienie z dnia 27 marca 2018r. Sitarz Zofia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygnatura akt V GUp 12/17

- Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 03 grudnia 2018r.

4. Postanowienie z dnia 21 maja 2019r. Chlebny i Błachnio Sp. J. z/s w Brzeźcach, sygn. akt IX GUp 115/18

- Gazeta Wyborcza, wydanie lubelskie, z dnia 12 czerwca 2019r.

- Spis inwentarza Chlebny i Błachnio Sp. J.

5. Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14

- Uchwały Rady Wierzycieli
- Ogłoszenie

- Gazeta Wyborcza z dnia 08 lipca 2019r.

- Monitor sądowy i Gospodarczy z dnia 10 lipca 2019r.

6. Postanowienie z dnia 09 września 2019r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki za łączną kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł, ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 września 219r.

- Zestawienie ruchomości ProTRADER- telefon kontaktowy w sprawie 730-530-630

7. Zaproszenie do składania ofert na zakup wierzytelności - Węgliński Marek - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt IX GUp 18/17 "of"

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

1. Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości za łączną cenę zgodnie z oszacowaniem - Anna Herbut - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 239/17

 - Gazeta Wyborcza z dnia 24 czerwca 2019r.

- Wycena nieruchomość

-  wypis z rejestru gruntów

- Wycena ruchomości

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin