Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160


1. Sprzedaż wierzytelności - EMODO Janusz Skrabucha z/s w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

 - Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 23 grudnia 2020r.

 - Wykaz wierzytelności

2. Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14- sprzedaż majątku

- Uchwały Rady Wierzycieli- 23 lutego 2021r.

- Ogłoszenie

 - Gazeta Wyborcza z dnia 07 maja 2021r.

- Wycena udziałów Mak Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie

3. Postanowienie z dnia 13 maja 2021r. - Dariusz Stadnik - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 339/19

- Wycena

- MSiG z dnia 28 maja 2021r.

4. Postanowienie z dnia 25 maja 2021r. - PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13 - na sprzedaż z wolnej ręki za 20% ceny oszacowania

 - Zestawienie

- Wycena z października 2014r.

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

1. Postanowienie z dnia 13 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19

 - Gazeta Wyborcza z dnia 03 marca 2020r. - Rzeszów

 - Wyciąg z wyceny ruchomości KPB

Wizja lokalna w okolicach Jasła, będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z pełnomocnikiem syndyka pod numerem telefonu 730530630 (pełnomocnik będzie również w posiadaniu wyceny wraz z oszacowaniem)

1a. Syndyk masy upadłości Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie S.A. w upadłości, zaprasza do składania ofert na brakowanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty

 - Gazeta Wyborcza, Rzeszów, z dnia 20 kwietnia 2021r.

2. Postanowienie z dnia 09 października 2020r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości za łączną cenę - Anna Herbut - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 239/17

- Wycena nieruchomość

-  wypis z rejestru gruntów

- Wycena ruchomości

3. Andrasz Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 239/20

 - Zestawienie ruchomości

- Gazeta Wyborcza, Rzeszów, z dnia 23 kwietnia 2021r.

 - MSiG z dnia 24 maja 2021r.

4. Postanowienie z dnia 16 października 2020r. i z dnia 30 marca 2021r., Wysokiński Eugeniusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 358/18 - na sprzedaż za ceny wymuszone w/g oszacowania

- Wycena Koluszki

- Wycena Rzeszów

- Ogłoszenie

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 kwietnia 2021r.-Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 kwietnia 2021r. - Łódź

- MSiG z dnia 26 maja 2021r.

5. Biskupska Ewa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 353/20- sprzedaż wierzytelności,

 - Gazeta Wyborcza z dnia 14 maja 2021r. 

- Spis należności

- MSiG z dnia 28 maja 2021r.

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin