Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

1. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

 - Wycena nieruchomości

- Gazeta Wyborcza z dnia 10 sierpnia 2018r.-nieruchomości

2. Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020r. - PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13 - na sprzedaż z wolnej ręki za 30% ceny oszacowania

 - Zestawienie

- Gazeta Wyborcza z dnia 12 maja 2020r.

3. Zaproszenie do zakupu wierzytelności - Chlebny i Błachnio Sp. j. w upadłości, sygn. akt V GUp 115/18

- Ogłoszenie

- Wykaz wierzytelności

Gazeta Wyborcza z dnia 11 września 2020r.

4. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2019r.- Piechota Łukasz - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 228/16- sprzedaż nieruchomości za 80% ceny oszacowania

- MSiG z dnia 20 lutego 2019r.

Nieruchomości wskazane w punkcie nr 1 - sprzedano

5. Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14- sprzedaż majątku

- Uchwały Rady Wierzycieli- 07 lipca 2020r.

- Ogłoszenie

- Gazeta Wyborcza z dnia 07 sierpnia 2020r.

- MSiG z dnia 10 września 2020r.

- Wykaz wierzytelności

- Wycena udziałów Mak Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie

6. Postanowienie z dnia 29 lipca 2020r. na sprzedaż z wolnej ręki mienia- MP Trans Mariusz Puchacz z/s Staw Noakowski_Kolonia, sygnatura akt IX GUp 50/17

 - Zestawienie

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 sierpnia 2020r.

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

1. Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości za łączną cenę zgodnie z oszacowaniem - Anna Herbut - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 239/17

 - Gazeta Wyborcza z dnia 26 czerwca 2019r.

- Wycena nieruchomość

-  wypis z rejestru gruntów

- Wycena ruchomości

2. Postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomościach, za cenę zgodną z oszacowaniem - Wysokiński Eugeniusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 356/18

 - Postanowienie z dnia 12 grudnia 2019r.- sprostowanie postanowienia z dnia 20 sierpnia 2019r.

- Wycena Koluszki

- Wycena Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 stycznia 2020r. -Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 stycznia 2020r. - Łódź

3. Postanowienie z dnia 03 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomościach, za cenę zgodną z oszacowaniem-Jaworski Stanisław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 24/18

- Wycena

 -  Gazeta Wyborcza z dnia 21 lutego 2020r. -Rzeszów

 -  Ogłoszenie MSiG z dnia 04 marca 2020r.

-  Gazeta Wyborcza z dnia 21 lutego 2020r. - Rzeszów

4. Postanowienie z dnia 13 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19

 - Gazeta Wyborcza z dnia 03 marca 2020r. - Rzeszów

 - Wyciąg z wyceny ruchomości KPB

Wizja lokalna w okolicach Jasła, będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z pełnomocnikiem syndyka pod numerem telefonu 730530630 (pełnomocnik będzie również w posiadaniu wyceny wraz z oszacowaniem)

5. Postanowienie z dnia 02 marca 2020r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomościach, za cenę zgodną z oszacowaniem -Dziepak Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 22/18

  - Ogłoszenie

- Gazeta Wyborcza z dnia 24 kwietnia 2020r. - Rzeszów

6. Postanowienie z dnia 30 marca 2020r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem -Mazurek Czesława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt IX GUp 67/19 "of"

  - Ogłoszenie

  - Wycena

 - Gazeta Wyborcza z dnia 24 kwietnia 2020r. - Lublin

7. Postanowienie z dnia 10 września 2020r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-LOCO Z. Łyp, D. Nejman, I. Palusiński Sp. Jawna w upadłości, sygn. akt IX GUp 42/19

  - Ogłoszenie 

- Gazeta Wyborcza z dnia 25 września 2020r.- Lublin

- Wycena Kozubszczyzna

- Wycena Lublin-ul. Turkusowa

- Ruchomości-zestawienie


kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin