Sprzedaż z wolnej ręki

1. Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2015r. na sprzedaż z wolnej ręki praw majątkowych w postaci prawa do słowno-graficznego znaku towarowego, Miro Agencja Ochrony Sp. z o.o. z/s w Lublinie, sygnatura akt IX GUp 8/13

- Wycena wartości praw majątkowych do znaków towarowych

- Wyciąg z rejestru znaków towarowych

- Ogłoszenie w prasie:

 - Gazeta Wyborcza, z dnia 31 sierpnia 2017r.

2. Postanowienie z dnia 10 maja 2016r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki w trybie przetargu ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 01 lutego 2017r.- wydanie Rzeszów 

 - Zestawienie ruchomości ProTRADER

3. PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie sygnatura akt V GUp 14/13

 - Uchwała Rady Wierzycieli nr 3 z dnia 25 maja 2017r. -sprzedaż ruchomości PEKUM Sp. z o.o. za 75% wartości oszacowania

 - Zestawienie ruchomości PEKUM 

 - Gazeta Wyborcza z dnia 13 lipca 2017r.- wydanie Rzeszów  

- Gazeta Wyborcza z dnia 17 lipca 2017r.- wydanie ogólnokrajowe

 - Gazeta Wyborcza z dnia 17 lipca 2017r.- wydanie Rzeszów

4. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości, EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Kurier Lubelski, z dnia 13 lipca 2017r.

5. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości, EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Kraśnik

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Mysłaków

- Kurier Lubelski, z dnia 14 września 2017r. 

- Zdjęcia garniturów- Emodo Janusz Skrabucha

6. Postanowienie z dnia 09 października 2017r., SKAMAT Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli, sygnatura akt V 1 GUp 18/15- zezwolenie na sprzedaż maszyn dziewiarskich za 20% ceny oszacowania

 - Gazeta Wyborcza-wydanie Rzeszów, z dnia 16 października 2017r.

 - Maszyny dziewiarskie -zdjęcie

- Zestawienie ruchomości - maszyny dziewiarskie SKAMAT

7. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r. PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

- Gazeta Wyborcza z dnia 29 grudnia 2017r. 

8. Postanowienie z dnia 15 listopada 2017r., Jóźwik Monika -osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygnatura akt IX GUp 34/17 "of"

- Wycena nieruchomości

- Kurier Lubelski z dnia 02 stycznia 2018r.

Oglądanie mieszkania będzie możliwe w dniu 19 stycznia 2018r. - godzina do ustalenia z biurem syndyka

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin