Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

1. Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14- sprzedaż majątku

- Uchwały Rady Wierzycieli z dnia 16 czerwca 2021r.

- Ogłoszenie

- Wycena udziałów Mak Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie

 - Gazeta Wyborcza z dnia 20 lipca 2021r.

- MSiG z dnia 03 sierpnia 2021r.

2. Postanowienie z dnia 13 maja 2021r. - Dariusz Stadnik - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 339/19

- Wycena

- MSiG z dnia 28 maja 2021r.

3. Postanowienie z dnia 25 maja 2021r. - PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13 - na sprzedaż z wolnej ręki za 20% ceny oszacowania

 - Zestawienie

- Wycena z października 2014r.

 - Gazeta Wyborcza z dnia 04 czerwca 2021r.

4. Postanowienie z dnia 06 sierpnia 2021r. - Nowakowski Wojciech - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XVIII 951/19

- Wyciąg z wyceny Ciążeń

- Wyciąg z wyceny Oleśnica

 - Ogłoszenie

- Gazeta Wyborcza z dnia 27 sierpnia 2021r.

- MSiG z dnia 25 listopada 2021r.

5. Smoliński Kazimierz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 125/21 "of"

  - Ogłoszenie sprzedaż udziałów

- MSiG z dnia 20 grudnia 2021r.

 - Ogłoszenie sprzedaż ruchomości

- MSiG z dnia 28 grudnia 2021r.

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

1. Postanowienie z dnia 13 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19

 - Gazeta Wyborcza z dnia 03 marca 2020r. - Rzeszów

 - Wyciąg z wyceny ruchomości KPB

Wizja lokalna w okolicach Jasła, będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z pełnomocnikiem syndyka pod numerem telefonu 730530630 (pełnomocnik będzie również w posiadaniu wyceny wraz z oszacowaniem)

2. Postanowienie z dnia 09 października 2020r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości za łączną cenę - Anna Herbut - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 239/17

- Wycena nieruchomość

-  wypis z rejestru gruntów

- Wycena ruchomości

3. Postanowienie z dnia 16 października 2020r. i z dnia 30 marca 2021r., Wysokiński Eugeniusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 358/18 - na sprzedaż za ceny wymuszone w/g oszacowania

- Wycena Rzeszów

- Ogłoszenie

 - Gazeta Wyborcza z dnia 12 października 2021. - Rzeszów

4. Postanowienie z dnia 06 sierpnia 2021r., zezwolenie na sprzedaż należności - LOCO Z. Łyp, D. Nejman, I. Palusiński Sp. Jawna w upadłości, sygn. akt IX GUp 42/19 

- Należności-ogłoszenie

 - MSiG z snia 05 stycznia 2022r.

- Zestawienie wierzytelnościkancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin