Wkrótce w sprzedaży


1. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Wycena nieruchomości - I. Adelsonkancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin