Wkrótce w sprzedaży


1. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Wycena nieruchomości - I. Adelson

2. Puchacz Mariusz MP-Trans w upadłości w Staw Noakowski - Kolonia- postanowienie z dnia 30 lipca 2021r.

- Wycena


kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin