Prawomocne zakończenia w 2021r.

- Trojan Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 361/18

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin