Prawomocne zakończenia w 2021r.

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

- Warzocha Halina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 40/16

- Szuba Iwona - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 109/17

- Balawejder Witold - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 342/19

- Łyszczek Ewa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 104/18

- Siemiński Krystian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 315/20

- Sitarz Stanisław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 195/17

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085 

- Trojan Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 361/18

- Babula Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 332/17

- Leśniak Janusz, Leśniak Urszula - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 330/18

- Smykla Piotr - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 340/20

- Borecka Lidia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 183/18

- Babula Zygmunt - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 349/17

- Migała Zofia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 245/17

- Dziepak Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 22/18

- Cielniak Eugeniusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX GUp 81/18 "of"

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin