Przetargi

Szanowni Państwo !

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
zarządzono odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem wymienionych w zarzadzeniach:

- Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku z dnia 12 marca 2020r. o odwołaniu terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku w okresie od  dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

- Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2020r.  o odwołaniu terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w okresie od  dnia 12 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku.

- Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 13 marca 2020r.  o odwołaniu terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w okresie od  dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160


1. Oksiuta Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt IX GUp 7/18 "of"- Postanowienie z dnia 21 stycznia 2020r.

- Wycena nieruchomości - wyciąg_Oksiuta Rafał

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020r.-Oksiuta Rafał


2. Zielona Energia Sp. z o.o. w upadłości w Leżajsku, sygn. akt V GUp 14/14 - Postanowienie z dnia 26 listopada 2019r.

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019r.

- Gazeta Wyborcza Rzeszów, z dnia 16 grudnia 2019r.

- Wycena -wyciąg z operatu szacunkowego Łańcut

- Wycena -wyciąg z operatu szacunkowego Mieroszynokancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin