Postępowania aktualne

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160


- Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 429/19

- Brach Bogusław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 234/21

- Bździuch Bartłomiej - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/422/2023

- Chmiel Rafał, Chmiel Ewelina  - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 253/21 (Chmiel Ewelina - poprzednia sygnatura akt V GUp 550/21)

- Dyjor Tomasz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/17/2022

- Giza Andrzej - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/430/2022

- Giza Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/433/2022

- Grzywa Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp/17/2022

- Hałas Sebastian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/7/2022

- Hauzner-Biestek Iwona - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/244/2023

- IQ Investments Sp. z o.o. sp. k. z/s w Warszawie w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt WA1M/GUp/22/2022

- Postanowienie z dnia 06 grudnia 2023r. o zmianie syndyka 

- Jurzysta Ewelina - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 224/21

- Kałan Sławomir - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/91/2022

- Kopeć Jerzy - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 595/20

- Kot Krzysztof - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/419/2024

- Kopeć Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/166/2023

- Lis Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt WA2M/GUp-s/1111/2024

- Łopuch Bartosz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/462/2023

- Malinowski Józef - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/73/2023

- Marek Stanisław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/129/2024

- Mazur Jacek - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/242/2024

- Mróz Edyta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/472/2023

- Nawrocki Ryszard - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/81/2024

- Nowakowski Wojciech - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 1405/21 (dawniej: XVIII GUp 951/19)

- Olawa Katarzyna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygnatura akt WA2M/GUp-s/918/2024

- Ostrowska Krystyna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/414/2022

- Ozimek Barbara - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/208/2024

- Pawłowski Bogdan - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 104/20

- Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 36/22 (dawniej sygn. akt V GUp 48/16)

- Piękoś Michał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/278/2024

- PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dzierążni
Sąd Rejonowy w Zamościu, sygnatura akt V GUp 5/13

- Przebieradło Aleksandra - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/357/2022

- Puchacz Mariusz MP-Trans w upadłości w Staw Noakowski - Kolonia
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnika, sygnatura akt IX GUp 50/17

- Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 7/14

- Sadło Zdzisława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/350/2022

- Siuzdak Mariola - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/310/2023

- Skiba Katarzyna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/419/2024

- Smoliński Kazimierz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 125/21 "of"

- Sobota Józef - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/33/2023

- Stadnik Dariusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 339/19

- Sura Ewa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/456/2023

- Sura Wiesław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/457/2023

- Szmuc Mateusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/541/2023

- Szykuła Beata - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/51/2024

- Turkiewicz Paweł - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/33/2022

- VSB SERVICE S.A. w upadłości z/s w Warszawie (poprzednio: City Security S.A. z/s w Warszawie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygnatura akt XVIII GUp 1116/19

-  Zawiadomienie wierzycieli- VSB S.A.

- Wzór zgłoszenia wierzytelności - VSB S.A.

- Wanat Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 144/21

- Wojtuń-Niedziela Kamil - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/260/2023

- Wroniewicz Jacek - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/79/2022

- Zając Janusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/97/2023

- Zielona Energia Sp. z o.o. w upadłości w Leżajsku
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 14/14Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

- Cichoń Henryk - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/68/2024

- Cieślik Beata - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/251/2022

- Ciempiel Magdalena - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/12/2023

- Dzierżak Stanisław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/102/2024

- Góra Damian - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/95/2023

- Grządziel Józefa - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 27/21

- Kołodziejczyk Cezary- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp/245/2024

- Kozioł Ryszard - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp/32/2023

- Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krosnie S.A. w upadłości likwidacyjnej
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt V GUp 13/19

- Leniart Stanisława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/179/2024

- Niemiec Marta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/488/2023

- Madej Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/422/2022

- Madej Szymon - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/506/2022

- Makarewicz Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/183/2023

- Miącz Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt IX GUp 189/21 "of"

- Osypowicz Elżbieta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/358/2024

- Paul Wojciech - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/526/2022

- Podolec Bartosz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/446/2023

- Podolec Marzena - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/581/2023

- Romaniak Dariusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/580/2023

- Smykla Anna - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp/16/2022

- Sobolewski Władysław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/481/2022

- Stańczyk Dariusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/71/2022

- Szelest Jan - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, sygnatura akt RZ1Z/GUp-s/359/2022

- Wolska Sylwia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sygnatura akt LU1S/GUp-s/297/2024kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin