Dotychczasowe próby sprzedaży

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY:


1. Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 48/16

 - Wycena nieruchomości Grzegorza Piechoty - oferta dotyczy domu jednorodzinnego, działka nr 265/9


 Wybrany nabywca - w trakcie sprzedaży

1. Sadło Zdzisława - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt LU1S/GUp-s/350/2022

  - Wycena KW nr LU1C/00102508/8 - Chylin Wielki, gm. Wierzbica, powiat chełmski

 - Obwieszczenie Krajowy Rejestr Zadłużonych z dnia 08 maja 2024r.

2. Wanat Maria - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 144/21

- Wycena, ul Słowackiego, Przemyśl


SPRZEDANO:

1. Zielona Energia Sp. z o.o. z/s w Leżajsku, sygn. akt V GUp 14/14 - Postanowienie z dnia 22 czerwca 2020r. -zezwolenie na sprzedaż nieruchomości za 70% ceny dla sprzedaży wymuszonej

 - warunki przetargu Mieroszyno

 - wyciąg z wyceny Mieroszyno

2. Puchacz Mariusz MP - Trans w upadłości, z/s Staw Noakowski - postanowienie z dnia 21 grudnia 2022r, sygn. akt IX GUp 50/17

 - Postanowienie zobowiązanie do wydania majątku do masy upadłości z dnia 11 czerwca 2019r.

 - Wycena nieruchomości


PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

1. Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14

 a)- Postanowienie z dnia 19 grudnia 2022r. - działki nr 383, 381/1, 369 - Chomentów, nr 29 - Jawór

 - Wycena działki nr 383, 381/1- Chomentów, gm. Sobków, KW KI1J/00071001/0

 - Wycena działki nr 369 - Chomentów, gm. Sobków, KW KI1J/00068901/5

 - Wycena działki nr 29 - Jawór, gm. Sobków, KW KI1J/00025251/0

b)- Postanowienie z dnia 19 grudnia 2022r. - działki nr 7/26, 7/27, 16 - Chałupki Dusowkie

- Wycena działki nr 7/26, 7/27, 16 - Chałupki Dusowskie, KW PR1P/00094230/6


2. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19 

  - Wycena

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin