Dotychczasowe próby sprzedaży

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY:

1. Postanowienie z dnia 10 maja 2016r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki w trybie przetargu ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 czerwca 2016r.- wydanie Rzeszów 

1.1. Postanowienie z dnia 07 lutego 2018r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki-ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 27 lutego 2018r.- wydanie Rzeszów 

 - Zestawienie ruchomości ProTRADER


2. Piechota Grzegorz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 48/16

 - Wycena nieruchomości Grzegorza Piechoty - oferta dotyczy domu jednorodzinnego, działka nr 265/9

- Gazeta Wyborcza z dnia 06 listopada 2017r.  

3. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r. PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.- autobusy

- Gazeta Wyborcza z dnia 29 grudnia 2017r.  

4. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

 Gazeta Wyborcza-Kraj z dnia 04 lutego 2019r.

Gazeta Wyborcza-Warszawa z dnia 05 lutego 2019r.

- Wycena nieruchomości - I. Adelson

- Warunki przetargu-I. Adelson

4.1. Adelson Izabela - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt X GUp 390/18

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019r.--Izabela Adelson

- Gazeta Wyborcza z dnia 19 czerwca 2019r. 

5. Zielona Energia Sp. z o.o. w upadłości w Leżajsku, sygn. akt V GUp 14/14

 Warunki przetargu  zatwierdzone Postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2019r.

- Gazeta Wyborcza z dnia 23 kwietnia 2019r.

6. Oksiuta Rafał - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt IX GUp 7/18 "of"

- Wycena nieruchomości - wyciąg_Oksiuta Rafał

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019r.-Oksiuta Rafał

- Kurier Lubelski z dnia 29 lipca 2019r.

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 lipca 2019r.

SPRZEDANO:

1. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości, EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Kraśnik

- Zestawienie ruchomości EMODO Janusz Skrabucha - Mysłaków

- Kurier Lubelski, z dnia 14 września 2017r. 

- Zdjęcia garniturów- Emodo Janusz Skrabucha

2. Postanowienie z dnia 03 września 2018r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki w drodze przetargu Babula Maria, sygn. akt V GUp 332/17

- Gazeta Wyborcza z dnia 01 października 2018r.

3. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2018r., sprzedaż z wolnej ręki-Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 stycznia 2018r.

4. Postanowienie z dnia 20 listopada 2017r., sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki-Gut-Hakobyan Jadwiga - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 9/17

- Wycena nieruchomości -m. Giedlarowa

- Gazeta Wyborcza z dnia 4 stycznia 2018r.

- Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 06 marca 2018r.

5. Postanowienie z dnia 27 września 2018r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości za cenę wymuszoną zgodnie z oszacowaniem - Bańka Agnieszka osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt IX GUp 50/18 "of"

 - Gazeta Wyborcza z dnia 16 stycznia 2019r.

6. Postanowienie z dnia 23 stycznia 2019r.- Piechota Łukasz - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 228/16- sprzedaż nieruchomości za 80% ceny oszacowania

- MSiG z dnia 20 lutego 2019r.

5. Postanowienie z dnia 09 września 2019r. sprzedaż ruchomości z wolnej ręki za łączną kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł, ProTRADER Sp.z o.o. sygnatura akt V GUp 1/15

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 września 219r.

- Zestawienie ruchomości ProTRADER


PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

1. Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2018r., zezwolenie na sprzedaż nieruchomości, Krzysztof Biały, sygn. akt V GUp 301/17 

- Warunki przetargu ofertowego 12 kwietnia 2018r., rozpoznanie ofert  30 maja 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala 29

- Gazeta Wyborcza z dnia 08 maja 2018r.

Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 11 maja 2018r.

2. PEKUM Sp. z o.o. w Rzeszowie sygnatura akt V GUp 14/13 - przetarg rozstrzygnięty-wybrany nabywca

 - Uchwała Rady Wierzycieli nr 1 z dnia 27 listopada 2018r. -sprzedaż nieruchomości PEKUM Sp. z o.o.

 - Wyciąg z wyceny PEKUM 

 - Gazeta Wyborcza z dnia 01 lutego 2019r.- wydanie Rzeszów  

3. Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 6/16 - przetarg rozstrzygnięty, postanowienie nieprawomocne

- Warunki przetargu zatwierdzone Postanowieniem z dnia 07 maja 2019r. - PTUO RATAR Sp. z o.o.

- Wyciąg z wyceny PTUO RATAR Sp. z o.o.

- Gazeta Wyborcza z dnia 13 maja 2019r.- Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 14 maja 2019r.- Krajkancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin