Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk Grzegorz Mazur oraz Kancelaria EMPE Sp. z o.o. - Licencja 160

1. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2017r. na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

 - Wycena nieruchomości

- Gazeta Wyborcza z dnia 10 sierpnia 2018r.-nieruchomości

- Gazeta Wyborcza z dnia 09 sierpnia 2018r.-ruchomości

- Postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019r. na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości za 50% ceny oszacowania-EMODO Janusz Skrabucha z siedzibą w Kraśniku, sygnatura akt V GUp 65/16

- Zestawienie ruchomości-EMODO

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 września 2019r.

2. Postanowienie z dnia 01 grudnia 2017r.- PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

- Gazeta Wyborcza z dnia 29 grudnia 2017r.  

Postanowienie z dnia 06 listopada 2018r. - PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt V GUp 5/13-na sprzedaż z wolnej ręki za 50% ceny oszacowania

- Wycena ruchomości PKS Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.- Autobusy

- Gazeta Wyborcza z dnia 22 listopada 2018r. 

3. Postanowienie z dnia 27 marca 2018r. Sitarz Zofia - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygnatura akt V GUp 12/17

- Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 03 grudnia 2018r.

4. Sprzedaż majątku Res-Gaj Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 7/14

- Uchwały Rady Wierzycieli- 10 stycznia 2020r.

- Ogłoszenie

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 lutego 2020r.

- Wykaz wierzytelności - pkt 8 ogłoszenia

5. Postanowienie z dnia 23 marca 2020r. Chlebny i Błachnio Sp. J. z/s w Brzeźcach, sygn. akt IX GUp 115/18

- Wykaz ruchomości Chlebny i Błachnio Sp. J.

Syndyk Adam Siedlaczek - Licencja 1085

1. Postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości i ruchomości za łączną cenę zgodnie z oszacowaniem - Anna Herbut - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 239/17

 - Gazeta Wyborcza z dnia 26 czerwca 2019r.

- Wycena nieruchomość

-  wypis z rejestru gruntów

- Wycena ruchomości

2. Postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomościach, za cenę zgodną z oszacowaniem - Wysokiński Eugeniusz - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,sygnatura akt V GUp 356/18

 - Postanowienie z dnia 12 grudnia 2019r.- sprostowanie postanowienia z dnia 20 sierpnia 2019r.

- Wycena Koluszki

- Wycena Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 30 stycznia 2020r. -Rzeszów

- Gazeta Wyborcza z dnia 28 stycznia 2020r. - Łódź

3. Postanowienie z dnia 25 listopada 2019r. zezwolenie na sprzedaż nieruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-Zofia Migała - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 245/17

- Wycena

-  Gazeta Wyborcza z dnia 25 lutego 2020r. - Rzeszów

4. Postanowienie z dnia 03 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż udziałów w nieruchomościach, za cenę zgodną z oszacowaniem-Jaworski Stanisław - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 24/18

- Wycena

-  Gazeta Wyborcza z dnia 21 lutego 2020r. - Rzeszów

5. Postanowienie z dnia 13 lutego 2020r. zezwolenie na sprzedaż ruchomości, za cenę zgodną z oszacowaniem-Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w upadłości, sygn. akt V GUp 13/19

 - Gazeta Wyborcza z dnia 03 marca 2020r. - Rzeszów

 - Wyciąg z wyceny ruchomości KPB

Wizja lokalna w okolicach Jasła, będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z pełnomocnikiem syndyka pod numerem telefonu 730530630 (pełnomocnik będzie również w posiadaniu wyceny wraz z oszacowaniem)

kancelaria_syndyk2

KANCELARIA EMPE Sp. z o.o.     ul. Narutowicza 55/6 20-016 Lublin